Historiikki

Turun Saskiat

-taide sydämen asiana:

2016, Pauliina Sassali, FM

Kannen grafiikka: Annika Dahlsten

Turun Saskioiden 60-vuotisjuhlavuonna yhdistyksen historiikki julkaistiin kirjana Turun Saskiat - taide sydämen asiana. Lyhyt historiikki antaa hyvän kuvan Saskioiden monipuolisesta toiminnasta ja yhteisestä vapaaehtoistyöstä paikallisen taiteen hyväksi.

Vaikka Saskia-yhdistysten leviäminen muualle Suomeen tapahtui helsinkiläisten esimerkkiä seuraten, jokainen yhdistys on perustettu itsenäiseksi. Saskia-yhdistyksillä ei ole valtakunnallista keskusjärjestöä tai muunlaista yhteishallintoa. Saskia-päivät on ainoa kaikkia Saskia-yhdistyksen jäseniä kokoava tapahtuma.

Turun Saskiat perustettiin vuonna 1955 Turun Taiteilijaseuran aloitteesta ja kiinteään yhteyteen sen kanssa, sen toiminnan ja jäsentaiteilijoiden tukemiseksi. Sittemmin yhteistyö Taiteilijaseuran kanssa on muuttunut.

Turun Saskioiden toiminta on muuttunut vuosikymmenten kuluessa kulloisenkin ajan tarpeiden ja arvojen mukaiseksi. Hyväntekeväisyysharrastus on vakiinnuttanut asemansa ja ammattimaistunut aktiiviseksi vapaaehtoisuuteen perustuvaksi taiteentukityöksi.

Yhdistyksen tavoitteena ei ole ollut käydä kriittistä arvokeskustelua taiteesta tai vaikuttaa sen sisältöihin, vaan pikemminkin tukea jo olemassa olevaa taidekenttää, myötävaikuttaa ja kannustaa. Sittemmin yhdistys on siirtynyt yleisestä tukemisesta yhä enemmän mesenaatin rooliin.

Turun Saskioiden ensisijainen tavoite on koko yhdistyksen historian ajan ollut avustusvarojen kerääminen, mutta muu yhteistoiminta ja keskinäisen ryhmähengen luominen oli myös kirjattu Saskia-aatteeseen kuuluvaksi alusta alkaen. Vapaaehtoistoiminnan tuli antaa osallistujilleen myös virkistystä, ryhmään kuulumisen riemua ja hyvän tekemisen iloa.

Turun Saskiat - taide sydämen asiana -kirjaa jaetaan uusille jäsenille.