Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE 

TURUN SASKIAT RY 

Y-tunnus 0142317-9 

Seloste on laadittu tietosuojalain (1050/2018) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 679/2016) mukaisesti 10.6.2024. 

Rekisterinpitäjä
Turun Saskiat ry, sähköposti turunsaskiat@gmail.com 

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Jäsenrekisteriasioista vastaava hallituksen jäsen 

Rekisterin nimi
Turun Saskiat ry:n jäsenrekisteri 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tietoja käytetään yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitoon ja yhteydenpitoon jäsenistön kanssa. 

Rekisterin tietosisältö
Jäsenen nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja jäsenyyden alkamisajankohta. Jäsen voi pyytää nähtäväksi omat jäsentietonsa lähettämällä sähköpostia jäsenrekisteriä hoitavalle henkilölle. Tiedot toimitetaan sähköpostitse. 

Tietolähteenä ovat käyttäjän jäseneksi liittyessään antamat ja myöhemmin päivittämät tiedot.
Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille. 

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään huolellisesti yleisiä tietosuojakäytäntöja noudattaen ja niihin on pääsy vain sellaisilla erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka yhdistyksen tehtävissä (esim. laskutus, tiedotus) tietoja tarvitsevat. 

Yhdistys poistaa eronneiden ja eronneiksi katsottujen jäsenten tiedot kerran vuodessa. Eronneeksi katsotaan, kun jäsen on jättänyt kahden peräkkäisen vuoden jäsenmaksun maksamatta.